Helsingin ja Uudenmaan Pioneerien Meriklubi ry
Hanskan Merileiri

Hanskan Merileirin opiskelujärjestelmä

Nykyinen järjestelmä kehitettiin 90-luvun alussa, kun huomattiin, että suurin osa pinskuista opiskelee leireillämme leirimerkkinä kutsuttua välimerkkiä varsinaisen opiskelujärjestelmän aineiston sijaan. Tämä johtui järjestelmän säännöistä, joissa seuraavalle tasolle siirtyäkseen pinskun tuli olla sekä tietyn ikäinen että suorittaa talviopintoja.

Leiriläiset ovat nykyisin leirien välillä harvemmin kerhoissa, ja tästä johtuen pinskut eivät siis opiskele talvisin. Tämän vuoksi jouduimme miettimään järjestelmän uudestaan, ja nyt eri opiskelutasot on sidottu pelkästään ikään. Rakennetun järjestelmän mukaan jokainen pinsku voi opiskella aina uutta asiaa huolimatta siitä, kuinka monta kertaa hän leirille osallistuu tai minkä ikäisenä hän ensimmäistä kertaa leirille tulee. Leirillä on seitsemän opiskelukertaa ja tentti. Opintomerkin saadakseen tentti tulee suorittaa hyväksytysti.

Opintomerkkejä voi suorittaa vasta kun liinaopiskelu on hyväksytty. Ts. ensimmäisenä leirivuotenaan leiriläinen aloittaa opiskelun liinaryhmässä, mikäli pioneeriliinaa ei ole suoritettuna. Jokaiseen opiskeluun kuuluu myös aikaisempien opintomerkkien aiheiden kertausta. Opiskelutapa on luennoivan sijaan keskusteleva, ja aiheita pyritään käsittelemään myös tekemisen kautta.

Liina

Liinaopiskelut on jaettu kahteen ryhmään 9—10-vuotiaat ja 11—15-vuotiaat. Liinaopiskeluun osallistuvat kaikki leiriläiset, joilla ei ole pioneeriliinaa. Molemmissa ryhmissä opiskelun sisältö on sama, mutta ryhmissä on huomioitu lasten ikä. Pienemmille on tehty liinaopiskeluvihko, jonka avulla opiskeleminen on helpompaa.

Tavoite: ymmärtää pioneerien perusarvot, tunnukset (ml. lippuaukion asiat) sekä oppia tuntemaan pioneerien tavat ja perinteet (esim. leirin luottamustehtävät). Perusleiritaitojen oppiminen.

Keinot: Opiskeluvihko, käytännön harjoittelu (erätaito, laulut sekä solmut)

Juniori 9—11-vuotiaille

Juniori-opiskelussa perehdytään suomalaisten työläisten ja lasten oloihin 1900-luvun alusta alkaen, korostaen nykyistä tilannetta. Vuosittain vaihtuvalla tavalla perehdytään lapsi- ja nuorisojärjestöjen syntymisen taustoihin ja tutustutaan pioneeriliikkeeseen. Tarkoituksena ei ole yksityiskohtaisuus, vaan kokonaiskuvan muodostaminen.

Tavoite: ymmärtää työväestön olojen kehityksen tähän päivään asti kokonaisuutena.

Keinot: opiskeluvihko, kuvien, piirrosten ja tarinoiden kautta oppiminen

Murros 12—13-vuotiaille

Murros-opiskelussa perehdytään eri filosofeihin, kulttuureihin ja uskontoihin sekä näihin teemoihin vaikuttaviin tekijöihin. Opiskelu tapahtuu ryhmässä keskustellen, ja teemoihin voidaan liittää myös lapsia puhuttavia eettisiä kysymyksiä. Kahtena vuonna peräkkäinen ei käsitellä samoja aiheita, vaan niihin vaikuttavat leirin teema, yleinen keskustelu leirillä ja aiheen ajankohtaisuus. Esimerkiksi uskontojen osalta on viime vuosina ollut mukana islam. Filosofien osalta mukana on aina työväenliikkeeseen vaikuttaneita filosofeja.

Tavoite: ymmärtää, että maailmassa on erilaisia kulttuureja, uskontoja ja ajattelutapoja. Kyetä keskustelemaan, esittämään oma näkökulma perustellen ja antaa myös toisille suunvuoro

Keinot: keskustelu ja tehtävät mm. seinätaulujen tekemisen muodossa.

Seniori I, 14-vuotiaille

Opiskelussa tutustutaan erilaisiin lehtiin, niiden tarkoitukseen sekä opitaan lukemaan kriittisesti ja lehden taustat huomioiden artikkeleita.

Tavoite: oppia ymmärtämään erilaisien lehtien taustoja sekä erilaisten artikkeleiden kirjoitustyylien tarkoitusperiä; kannustaa lukemaan erilaisia lehtiä myös leirin jälkeen.

Keinot: luetaan lehtiä ja tehdään artikkeleista referaatteja; keskustellaan yhdessä referaateista

Seniori II, 15-vuotiaille

Kyseessä on viimeistä vuotta leiri-ikäisinä olevien pinskujen ohjaajakoulutus. Opiskelun aikana käydään läpi leiriprosessi. Opiskeluajan ulkopuolella heille annetaan vastuuta pienimuotoisissa tehtävissä, joita he harjoittelevat yhdessä ohjaajien kanssa. Leirillämme apuohjaajaikä on 16—17 vuotta varsinainen ohjaajaikä alkaa 18-vuotiaana.

Tavoite: oppia ymmärtämään ohjaajan vastuut ja velvollisuudet leirillä; tutustua Merileirin suunnitteluun ja rakentamiseen; innostaa mukaan apuohjaajaksi seuraavan vuoden leirille.

Keinot: käydään läpi mm. seuraavia aiheita

  • SDPL:n organisaatio ym. toiminta sekä Meriklubin suhde liittoon ja leiriin.
  • Leirin suunnitteluprosessi
  • Leirin rakentaminen
  • Ohjaajan vastuut ja velvollisuudet (mahdollisimman selkein esimerkein)
Oppimista opiskelun ulkopuolella

Leirillä on vuosittain vaihtuva teema, jonka ympärille leiri rakennetaan. Leiriläiset perehtyvät teemaan 10 päivän ajan erilaisten leikkien ja polkujen kautta. 2000-luvulla teemoina ovat olleet mm. pioneerien ohjeet, merenkulku, Intia, energia, luonnon armoilla oleminen, työ, viikingit ja maailma. Leirin lopussa jokainen leirillä ollut saa muistoksi leirimerkin.


Opiskelua kylässä

Tulossa

Seikkailu merellä 1.-3.7.2019

9—15-vuotiaille lapsille leiri Helsingin lähisaaristoon

Lisätietoa ja ilmoittautuminen täällä


Veneretki perheille 3.-4.8.2019

Perheille tarkoitettu veneretki Helsingin lähisaaristoon.

Lisätietoa ja ilmoittautuminen täällä


Lisää tapahtumia..

© Copyright 2010-2015 Helsingin ja Uudenmaan Pioneerien Meriklubi ry